phan mem nhan su phan mem nhan su

Dịch thuật chuyên ngành chính trị

Lượt xem1020
Cập nhật 29/01/2018
Chính trị theo nghĩa rộng hơn là hoạt động của con người nhằm làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung mà những luật lệ này tác động trực tiếp lên cuộc sống của những người góp phần làm ra, gìn giữ và điều chỉnh những luật lệ chung đó.

Ngày nay, những luật lệ chung ngày càng mở rộng. Nó không còn chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia, mà có sự va chạm, tương tác giữa các quốc gia với nhau, các quốc gia với các định chế quốc tế (EU, WTO, ASEAN, G8…), giữa các quốc gia với những tập đoàn đa quốc gia…Chính những sự va chạm đó đòi hỏi người ta phải điều chỉnh những chính sách, chế độ, những hệ giá trị, hệ tư tưởng sao cho phù hợp với cộng đồng quốc tế.

Chính vì vậy, quá trình toàn cầu hóa buộc các quốc gia, các tổ chức phải tăng cường tìm hiểu về tình hình chính trị, chế độ, chính sách, cũng như những hệ giá trị, hệ tư tưởng của các quốc gia, định chế quốc tế mà mình có quan hệ hợp tác. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ vẫn luôn là một trở ngại lớn cần phải tháo gỡ.

Nhận thấy sự nhu cầu bức thiết đó, dịch thuật MKS hân hạnh mang đến quý vị dịch vụ dịch thuật chính trị, nhằm giúp quý khách hàng tháo gỡ những vấn đền liên quan đến chính trị, bao gồm các chính sách, thể chế, quy trình, quy phạm, các hiệp định, hiệp ước…
Tags: