phan mem nhan su phan mem nhan su

Phiên Dịch

 • Phiên dịch cá nhân

  Lượt xem296
  Cập nhật 29/01/2018

  Dịch cá nhân: Loại hình dịch thuật thường được thực hiện trong các cuộc đàm phán...

 • Dịch cabin

  Lượt xem259
  Cập nhật 29/01/2018

  Dịch song song, dịch Cabin (Simultaneous Interpreting) là loại hình mà người...

 • Phiên dịch nối tiếp

  Lượt xem293
  Cập nhật 29/01/2018

  Phiên dịch nối tiếp là loại hình dịch thuật mà sau khi nghe người phát biểu nói ...

 • Phiên dịch điều tra thị trường

  Lượt xem267
  Cập nhật 29/01/2018

  Phiên dịch điều tra thị trường là công việc hết sức quan trọng có ảnh hưởng không...

 • Phiên dịch hội nghị

  Lượt xem389
  Cập nhật 29/01/2018

  Phiên dịch hội thảo cũng là lĩnh vực nhiều thách thức không kém gì...

 • Phiên dịch qua điện thoại

  Lượt xem237
  Cập nhật 29/01/2018

  Phiên dịch qua điện thoại còn được biết đến với tên gọi OPI (over-the-Phone...

 • Phiên dịch nhà máy sản xuất

  Lượt xem247
  Cập nhật 29/01/2018

  Phiên dịch nhà máy sản xuất là loại hình phiên dịch mà người phiên dịch viên ...

 • Phiên dịch dự án

  Lượt xem254
  Cập nhật 29/01/2018

  Kiến thức cho phiên dịch dự án thường tập trung vào một lĩnh vực...

 • Phiên dịch đàm phán

  Lượt xem263
  Cập nhật 29/01/2018

  Trong một cuộc đàm phán, một hội nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài